Методът ‘’Системни фамилни констелации’’ е развит от немския терапевт Берт Хелингер, който създава констелацията като форма за групова терапия.

За личностно развитие и себепознание.