Как можем да бъдем щастливи родители

Създаването на семейство е най-трудното начинание на света. Кой знае защо ние отстояваме схващането, че създаването на семейството е въпрос на инстинкт и твърди намерения.

Вероятно, че всички ние притежаваме скрит в нас здрав разум, но родителите се нуждаят от цялата помощ и подкрепа. По един или друг начин хората са  разбрали, че знанието е важен човекотворчески инструмент. Знанието за нещтата дава началото на промяната, преживяването я осъществява. Когато човек застане лице в лице със себе си и се научи да поема известна отговорност за своята личност, това може да му донесе мъчителни мигове. Аз виждам два вида болка: една е болката от осъзнаването на проблемите, а другата е болката на обвинението. Няма как първата  да бъде избегната  - за разлика от втората. Но помнете, че човек се учи да плува най-добре, когато влезе във водата.
Много хора не са запознати с психологията  и с това как емоциите въздействат върху поведението и интелекта. През първите шест години самочувтвието на детето се гради изцяло от семейството. Идващо на света дете няма минало, няма опит как да се отнася към себе си. Детето трябва да се опира на опита си с хората и на техните послания относно стойността му като човек. Всяка дума, всяко изражение на лицето, всеки жест и всяко действие от страната на родителя изпращат към детето послание за неговата стойност.
Детето с добро самочувствие може да оцелее при много провали. Чувството за собственно достойнство може да процъфтява само в атмосфера, в която индивидуалните  разлики се ценят, любовта се показват открито, грешките се използват, за да поучите от тях.
Тъжно е, че много родители не разбират какви послания изпращат децата им.
Не съм в състояние да обвинявам родителите. Но те са отговорни за последствията от своите действия и са дължни да се научат да действат по друг начин. Всеки човек има представа за собствената си цена, независимо дали се оценява положително или отрицателно.

Чувството за собствена стойност е схаващане, отношение, усещане, образ и се изразява чрез поведение. Чувството за собственно достойнство е способността човек да се цени и да се отнася към себе си с уважение, любов и реализъм. Всеки, който е обичан, е способен да се промени. Цялостност, честност, отговорност, състрадание, обич и компетентност – всичко това се излъчва с лекота от хората, които имат високо чувство за собствена стойност. Хората с високо самочувствие могат да се чувстват потиснати, но те не заклеймяват себе си като провалили се хора и не се преструват, че изпитваните  чувства не съществуват.
Като ценим себе си, ние сме способни да ценим и уважаваме  другите. Когато хората смятат, че не струват много, те очакват да бъдат лъгани, тъпкани и недооценявани от другите. Това им открива възможността да се превърнат в жертви. Като очакват най-лошото, тези хора го предизвикват да им се случи и обикновено то се случва. За да се защитят, те се крият зад стена от недоверие и потъват в ужасното чувството на самота и изолираност. Страхът е естествена последица от недоверие и изолираността. Страхът винаги е страх от бъдещо нещо. Човек заклеймява себе си като човек без късмет и е склонен да се обърне към наркотици, към алкохола или към други начини да избяга от нуждата да се справя с положението.Той се държи така, че нежелани чувства не съществуват. Ако човек се чувства потиснат, но не го признава, това е форма на измама – той лъже себе си и другите. И  правит директна крачка към собственото си обезценяване. Много от онова, което ни се случва, е следствие от собственото ни отношение. Грижата за семейството вероятно е най-трудната работа на света. Хората винаги правят най-доброто, на което способни. Надявам се заедно да открием един по-добър живот за семейството.
Така нашите деца ще получат здрава основа, на която да се изграждат като силни и цялостни личности.

Още в тази категория: « Какво е констелация