Цени

За Ваше удобство и наша визитка създадохме клубни карти. Всеки споделящ разбиранията и идеите ни, готов дa се развива както физически така и духовно е добре дошъл в нашия клуб .

Клубната карта ви дава чувство за принадлежност, също така индивидуалност за вашата лична настройка, а заниманията които избирате са вашия път към себеопознаване и хармонизиране на духа и тялото, за една завършена цялост.

Цени на месечни клубни карти/членски внос според видовете дейност:

 

Дейности:                                                               Цена:

Yoga fly  - 90 мин. и 120 мин.                              4 практики/ 50 лв.
                                                                              8 практики/ 80 лв.
                                                                              12 практики/ 100 лв. 
                                                                              Едно посещение - 15лв. 

Yoga fly Terapy  - 120 мин.                                   4 практики/ 50 лв.
                                                                              8 практики/ 80 лв.
                                                                              12 практики/ 100 лв. 
                                                                              Едно посещение - 15лв.  

 Teen Yoga fly - 90 мин.                                        4 практики/ 40 лв.
                                                                              8 практики/ 65 лв.
                                                                              Едно посещение - 12 лв                  


Yoga fly за деца - 45 мин.                                    4 практики/ 40 лв.
                                                                              8 практики/ 65 лв.
                                                                              Едно посещение - 12 лв.

Stretch Yoga Fly- 60 мин.                                     4 практики/ 40 лв.
                                                                              8 практики/ 65 лв.
                                                                              Едно посещение - 12лв.

Йога - 60 мин.                                                       4 практики/ 35 лв.
                                                                              8 практики/ 60 лв.
                                                                              12 практики/ 70 лв.
                                                                              Едно посещение - 10лв.

Пилатес - 60 мин.                                                4 практики/ 35 лв.
                                                                              8 практики/ 60 лв.
                                                                              12 практики/ 70 лв.
                                                                              Едно посещение - 10лв.
                                                                              

Йога и Йога Терапия - 90 мин.                            4 практики/ 40 лв.
                                                                              8 практики/ 65 лв.
                                                                              12 практики/ 80 лв.
                                                                              Едно посещение - 12лв.

Йога на Английски език - 90 мин.                       4 практики/ 40 лв.
                                                                              8 практики/ 65 лв.
                                                                              12 практики/ 80 лв.
                                                                              Едно посещение - 12лв.

Медитация с тибетски пеещи купи                     4 практики/ 50 лв.
                                                                              Едно посещение - 15лв.

Звукотерапия                                                       Едно посещение - 20лв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   
   
   
   
   
   
   
 
   
                                
   
   
   
   
   
   
   
Още в тази категория: Правила »