Тук можете да видите всички събития организирани от Клуб ЗаЕдно.

Анкета към деца и родители

Анкета към потребители

Анкета към инструктури

И тази година Сдружение „ЗаЕдно“ ще участва във Фестивал Беглика от 14-18 август.

Този Yoga Fly курс е подходящ за всеки, който обича и работи с деца, обича йога, практикува, преподава или се интересува от системата Yoga Fly и подобни на нея популярни по света системи, като AntiGravity Yoga (Антигравити Йога) и Aerial Yoga (Аеро Йога), наричани още Въздушна йога, Висяща йога или просто йога с помощта на йога-хамак.

Гръбначният стълб е огледало на здравословното състояние на нашия организъм!

По време на уъркшопа ще се опитате да свирите на тибетска пееща купа. Ще разберете как да си изберете качествена купа. Ще научите повече за нейното приложение в ежедневието, като средство за трансформация и лечение. Ще получите ценни съвети и за начините на хармонично звукоизвличане от този холистичен инструмент. Ще имате възможност да усетите дълбокото им положително въздействие, както на тялото, така и на ума и душата.

Научете повече в двудневния практически курс за тибетските пеещи купи и почувствайте въздействието от техните вълшебни звуци!

„Пътят е навътре, не търсенето, а наблюдението води до състояние на вътрешен мир и покой.“

Звукотерапията е метод за лекуване чрез звуковите вибрации на различни холистични инструменти, като тибетски и кристални купи, Гонг, тъпани, раковини и др.

Този Практически курс по Yoga Fly е подходящ за всеки който практикува, преподава или се интересува от системата Yoga Fly и подобни на нея популярни по света системи като Anti Gravity Yoga (Антигравити Йога) и Aerial Yoga/ (Аеро Йога), наричани още Въздушна йога, Висяща йога или просто йога с помощта на йога- хамак.

Yoga Fly… музика… ритъм… емоция… танци… изкуство… море… или с други думи казано Детски Лагер ЗаЕдно – мечтата на всяко дете!

Страница 1 от 4