Регресия с Гонг и тибетски купи

Регресията е съзнателен процес за себепознание, който помага да опознаем своята душа и да получим по-дълбоко разбиране за всички процеси в настоящият ни живот.

Груповата регресия е практика, чрез която водещия въвежда група от хора в състояние на дълбока релаксация, чрез звука на различни музикални инструменти и техники за отпускане. В това състояние на дълбоко отпускане се получава по-лесно достъп до информацията от нашето подсъзнание за минали събития и преживявания, които са важни за конкретния момент от настоящият ни живот.

Регресия с Гонг и тибетски купи започва с встъпителен разговор в който се обяснява какво предстои и през какви етапи ще се премине. Следва дълбоко отпускане с помощта на различни холистични музикални инструменти, като участника е в легнало положение със затворени очи. Продължава с въвеждане в регресия, където участникът вижда, наблюдава и усеща следвайки гласът на водещия през всички етапи. Приключва със заключителен разговор, въпроси, коментари и споделяне на преживяното.
Ако сте готови да видите, да преработите и приемете последствията от Вашите минали действия, този метод е за Вас!

Водещ: Анна Анастасова
Участието е САМО с предварително записване на тел. 0879530971 - Анна Анастасова,
тел. 0887055672 - Десислава Апостолова, https://iaunity.com/